laos national flag flag
IZUMI LAOS

ສູນພັດທະນາການສຶກສາ ອິຊຶມິ ແມ່ນການສ້າງເດັກໃນຊ່ວງອາຍຸ 5 ຫາ 15 ປີ, ໃຫ້ເກັ່ງຄະນິດສາດດ້ວຍລູກຄິດຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນຫຼັກສູດການຮຽນການສອນຂອງ ສະຖາບັນ ການສຶກສາ ອິຊຶມິ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຈາກ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ມີປະສົບການສອນຫຼາຍກ່ວາ 45 ປີ. ປະຈຸບັນຂະຫຍາຍການສຶກສາໄປທົ່ວຂົງເຂດອາຊີອາຄະເນເຊັ່ນ:​ ລາວ, ຫວຽດນາມ, ຟິລິບປິນ...ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງຫຼັກສູດນອກຈາກຈະເປັນການສ້າງໃຫ້ເດັກເກັ່ງຄະນິດສາດແລ້ວ, ຍັງກະຕຸ້ນສະໝອງເບື້ອງຂວາ ເຊິ່ງພັດທະນາຄວາມຈໍາຂັ້ນດີເລີດ, ຄວາມຄິດສ້າງສັນ,​ຈິນຕະນາການສູງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກສະໝອງດີສະໝອງໄວນໍາອີກ.

ຈອງຫ້ອງຮຽນຟຣີ

the izumi academy of laos vision

ວິໄສທັດ

the izumi academy of laos mission

ພາລະກິດ

the izumi academy of laos core values

ຫຼັກການ

the izumi academy of laos corporate culture

ວັດທະນາທຳອົງກອນ

ຫອ້ງຮຽນອິຊຶມິ

ຫ້ອງຮຽນອິຊຶມິ ແມ່ນຫ້ອງການພັດທະນາຄວາມສະຫຼາດທາງດ້ານຄະນິດສາດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 ຫາ 15 ປີ ໂດຍຜ່ານທາງລູກຄິດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຫຼັກສູດການຮຽນການສອນແມ່ນຂອງຂອງສະຖາບັນອິຊຶມິຍີ່ປຸ່ນທີ່ມີປະສົບການດ້ານການສອາ 42 ປີ

ທີມອິຊຶມິ

ຄູອິຊຶມິທຸກໆຄົນແມ່ນໄດ້ຜ່ານການຊ້ອມຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຢ່າງໜັກໜວງເປັນເວລາ
6 ເດືອນ ແລະ ຜ່ານໃບປະກາດລະດັບ 3 ຂື້ນໄປຈາກສະມາຄມປເທດຍີ່ປຸ່ນຈຶ່ງສາມາດສອນໄດ້, ຄູແຕ່ລະຄົນມີປະສົບການສູງໃນການໃສ່ໃຈ, ໃສ່ຄວາມຮັກ ແລະ ສ້າງຄວາມສະໜິດສະໜົມກັບນັກຮຽນແບບເປັນກັນ້ອງ

ນັກຮຽນ

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງແມ່ນຄູຜູ້ເສຍສະຫຼະເພື່ອນັກຮຽນ? ເປົ້າໝາຍສູງສຸດຂອງສູນການສຶກສາ ອິຊຶມິ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ສອນຄະນິດສາດ ດ້ວຍລູກຄິດຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ແກ່ບັນດານັກຮຽນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ພວກເຮົາມີຄວາມປາຖະໜາອັນແຮງກ້າຢາກຈຸດປະກາຍໃຫ້ນັກຮຽນທຸກໆຄົນໄດ້ເປັນເດັກທີ່ມີນໍ້າໃຈຮຽນຮູ້, ມຸ່ງໝັ້ນ ແລະ ອົດທົນເພື່ອກ້າວໄປສູ່ເສັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມສໍາເລັດໃນວັນຂ້າງໜ້າ. ພວກເຮົາຈະເປັນຜູ້ຊ່ວຍເປີດປະຕູໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດດັ່ງກ່າວ

ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ

ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ແສງພົມ ຫຼື ເອີ້ນຊື່ຫຼີ້ນວ່ານ່ອງ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເອົາລູກ່າວ 2 ຄົນ ແພັກຕີ້ ( 10 ປີ ) ແລະ ລີສາ ( 9 ປີ ) ມາຝາກຮຽນຢູ່ອິຊຶມິຕັ້ງແຕ່ປີ 2018 ເດືອາ 2 ແລະ ໄດ້ເອົາລູກຊາຍຫຼ້າອ້າຍຟີນິກມາຝາກຮຽນແຕ່ເດືອາ 4 ປີ 2020

ອິຊຶມິຍີ່ປຸ່ນ

ສະຖາບັນການສຶການ ອິຊຶມິ ຍີ່ປຸ່ນສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນ ປີ 1977, ມີປະສົບການສອນລູກຄິດຍີ່ປຸ່ນມາຫຼາຍກ່ວາ 45 ປີ. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາຮອດປະຈຸບັນກໍໄດ້ມີນັກຮຽນມາຮຽນແລ້ວທັ້ງໝົດຫຼາຍກ່ວາ 5,000,000 ຄົນ. ມີຫຼາຍກວ່າ 100 ສາຂາໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຂະຫຍາຍມາປະເທດຫວຽດນາມ, ລາວ, ຟິລິບປິນ...

ອ່ານເພີ່ມ